Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Kurs dokształcający w zakresie podstaw biomedycznych i analizy ekg

Kurs dokształcający zapoznaje uczestników z biomedycznymi podstawami zapisu ekg oraz metodami zapisu standardowego i zmodyfikowanego ekg. Przedstawione zostaną również zasady interpretacji podstawowego zapisu ekg oraz rozpoznawania stanów zagrożenia życia diagnozowanych w zapisie ekg. Celem kursu jest także nauczenie uczestników wykonywania zapisu ekg oraz ekg holterowskiego, czy wysiłkowego. Uczestnik kursu nauczy się też podłączania pacjenta do monitora ekg w sposób umożliwiający uzyskanie optymalnego zapisu, przygotowania chorego do wykonania testu wysiłkowego oraz badania holterowskiego. Pozna też stany zagrożenia życia wykrywane na podstawie zapisu ekg oraz zasady postępowania w tych stanach.

 Typ kursu dokształcającego  medyczny
 Czas trwania  40 godz.
 Kierownik kursu  dr hab. n. med. Jacek Budzyński
 Koszt kursu  900 zł

PROGRAM KURSU (3,24 MB)

PLAN KURSU (656 KB)

Rekrutacja

 Termin rozpoczęcia kursu  po zebraniu minimalnej liczby uczestników
 Adresaci kursu  Lekarz medycyny, Magister/licencjat pielęgniarstwa, Magister/licencjat położnictwa, Magister/ licencjat elektroradiologii, Magister/licencjat ratownictwa medycznego
 Warunki kwalifikacji  na podstawie złożonych dokumentów
 Termin składania dokumentów  rekrutacja ciągła
 Miejsce składania dokumentów Katedra Higieny, Epidemiologii, Ergonomii i Kształcenia Podyplomowego
Collegium Medicum UMK
ul. M. Curie Skłodowskiej 9
85-094 Bydgoszcz

Wymagane dokumenty:

Inne dokumenty wymagane od kandydata:

Dodatkowe informacje dla kandydata:

Kontakt

Katedra Higieny, Epidemiologii, Ergonomii i Kształcenia Podyplomowego
Collegium Medicum UMK
ul. M. Curie Skłodowskiej 9
85-094 Bydgoszcz
tel. (+48) 52 585-39-61, (+48) 52 585-36-16
i.cedrociborska@cm.umk.pl