Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 53
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 50
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Kurs dokształcający w zakresie metody trójpłaszczyznowo-osiowej w korygowaniu postawy ciała i usprawnianiu ruchowym

Celem kursu jest poszerzenie oferty terapeutycznej fizjoterapeutów i specjalistów gimnastyki korekcyjnej. Kurs pozwoli na poznanie metody trójpłaszczyznowo-osiowej, jej wartości korekcyjne i usprawniające ruchowo, diagnostykę i terapię tą metodą. Uczestnik kursu będzie potrafił modyfikować metodę w zależności od potrzeb. Ponadto nabędzie umiejętności edukacji pacjenta lub dziecka i rodzica w celu przygotowania ich do samodzielnego ćwiczenia w domu oraz wprowadzania kolejnych ćwiczeń pod systematyczną opieką terapeuty na wyznaczonych wizytach kontrolnych i edukacyjnych.

 Typ kursu dokształcającego  medyczny
 Czas trwania  45 godz.
 Kierownik kursu  dr nauk o kulturze fizycznej Mirosława Śmiglewska
 Koszt kursu  900 zł

PROGRAM KURSU (417 KB)

PLAN KURSU (364 KB)

Rekrutacja  

 Termin rozpoczęcia kursu po zebraniu minimalnej liczby uczestników
 Adresaci kursu  Kurs przeznaczony jest dla studentów II roku pierwszego stopnia i kolejnych lat studiów na kierunku fizjoterapii i wychowania fizycznego, absolwentów fizjoterapii, wychowania fizycznego oraz osób, które posiadają kwalifikacje do prowadzenia gimnastyki korekcyjnej.
 Warunki kwalifikacji  na podstawie złożonych dokumentów
 Termin składania dokumentów  rekrutacja ciągła
 Miejsce składania dokumentów Katedra Higieny, Epidemiologii, Ergonomii i Kształcenia Podyplomowego
Collegium Medicum UMK
ul. M. Curie Skłodowskiej 9  85-094 Bydgoszcz

Wymagane dokumenty:

Dodatkowe informacje dla kandydata:

Kontakt  

Katedra Higieny, Epidemiologii, Ergonomii i Kształcenia Podyplomowego
Collegium Medicum UMK
ul. M. Curie Skłodowskiej 9
85-094 Bydgoszcz
tel. (+48) 52 585-39-61, (+48) 52 585-36-16
i.cedrociborska@cm.umk.pl