Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 53
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 50
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Kurs dokształcający w zakresie nowoczesnych metod fizykalnych w praktyce fizjoterapeutycznej

 Celem kursu jest pogłębienie wiedzy na temat oddziaływania różnych bodźców fizykalnych na organizm człowieka, doskonalenie umiejętności przeprowadzania zabiegów fizykalnych oraz zdolność doboru najlepszej metody fizykalnej do konkretnej jednostki chorobowej.

 Typ kursu dokształcającego  medyczny
 Czas trwania  50 godz.
 Kierownik kursu  prof. n. o zdr. dr hab. n. med. Jacek J. Klawe
 Koszt kursu  1000 zł

PROGRAM KURSU (1,74 MB)

PLAN KURSU (466 KB)

Rekrutacja  

 Termin rozpoczęcia kursu po zebraniu minimalnej liczby uczestników
 Adresaci kursu  mgr fizjoterapii, lic. fizjoterapii, lekarz medycyny, tech. fizjoterapii
 Warunki kwalifikacji  na podstawie złożonych dokumentów
 Termin składania dokumentów  rekrutacja ciągła
 Miejsce składania dokumentów Katedra Higieny, Epidemiologii, Ergonomii i Kształcenia Podyplomowego
Collegium Medicum UMK
ul. M. Curie Skłodowskiej 9
85-094 Bydgoszcz

Wymagane dokumenty:

Inne dokumenty wymagane od kandydata:

Dodatkowe informacje dla kandydata:

Kontakt

Katedra Higieny, Epidemiologii, Ergonomii i Kształcenia Podyplomowego
Collegium Medicum UMK
ul. M. Curie Skłodowskiej 9
85-094 Bydgoszcz
tel. (+48) 52 585-39-61, (+48) 52 585-36-16
i.cedrociborska@cm.umk.pl