Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Wtorek z nauką

 

Szanowni Państwo,

 

serdecznie zapraszamy na cykliczne spotkania online w ramach „Wtorku z nauką”.  Prelegentami spotkań są nauczyciele akademiccy, czynnie zaangażowani w działalność naukową uczelni, a poruszana tematyka obejmie m.in. podstawy działalność badawczej, różne kierunki drogi naukowej oraz możliwości wsparcia akademickiego w szeroko rozumianym rozwoju.

 

Szczegóły projektu:

 

Jednostka realizująca: Wydział Nauk o Zdrowiu CM UMK

Patronat naukowy: prof. dr hab. Alina Borkowska, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu CM UMK

Organizacja projektu: dr Marta Podhorecka, Prodziekan ds. studenckich Wydziału Nauk o Zdrowiu CM UMK

Grupa docelowa: Społeczność akademicka UMK zainteresowani działalnością naukową oraz wszystkie osoby zainteresowane

 

Informacje dodatkowe:

 

Harmonogram i zaproszenia na poszczególne spotkania – rok akademicki 2023/2024:

 

Harmonogram i zaproszenia na poszczególne spotkania – rok akademicki 2022/2023:

 

Z wyrazami szacunku,

dr n.med. Marta Podhorecka

……………………………………………………………………

Prodziekan ds. Studenckich Wydziału Nauk o Zdrowiu,

Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu