Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Wtorek z nauką

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na cykliczne spotkania online w ramach „Wtorku z nauką”.  Prelegentami spotkań są nauczyciele akademiccy, czynnie zaangażowani w działalność naukową uczelni, a poruszana tematyka obejmie m.in. podstawy działalność badawczej, różne kierunki drogi naukowej oraz możliwości wsparcia akademickiego w szeroko rozumianym rozwoju.

 

Szczegóły projektu:

Jednostka realizująca: Wydział Nauk o Zdrowiu CM UMK

Patronat naukowy: prof. dr hab. Alina Borkowska, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu CM UMK

Organizacja projektu: dr Marta Podhorecka, Prodziekan ds. studenckich Wydziału Nauk o Zdrowiu CM UMK

Grupa docelowa: Społeczność akademicka UMK zainteresowani działalnością naukową.

Szczegóły:

Harmonogram  poszczególnych spotkań:

1.  26.10.21  Na żywo: Konsorcjum YUFE – nowe możliwości rozwoju dla społeczności akademickiej UMK      Prof. Przemysław Nehring

2.  9.11.21 Powtórka webinaru: Idea i planowanie doświadczeń naukowych w naukach o zdrowiu i nie tylko!      Dr Krzysztof Szwed – https://wnozcmumk.clickmeeting.com/idea-i-planowanie-doswiadczen-naukowych-w-naukach-o-zdrowiu-i-nie-tylko-dr-krzysztof-szwed-powtorka/register

3. 16.11.21  Na żywo:  Etyka w badaniach naukowych  Dr Szymon Gołota – Rejestracja na wykład 

4. 23.11.21  Powtórka webinaru: Konsorcjum YUFE – nowe możliwości rozwoju dla społeczności akademickiej UMK Prof. Przemysław Nehring – https://wnozcmumk.clickmeeting.com/wtorek-z-nauka-powtorka-konsorcjum-yufe-nowe-mozliwosci-rozwoju-dla-spolecznosci-umk

5.  7.12.21 Na żywo: Randomizowane badania kliniczne – czy istnieje „złoty standard” eksperymentów?  Dr hab. Maciej Bieliński, prof. UMK

6.  21.12.21 Na żywo:  Teoria humoralna. Długie trwanie. Od Hipokratesa do współczesności. Dr Wojciech Ślusarczyk

7.  4.01.22 Powtórka webinaru:   Punkty, indeksy, cytowania – o co w tym chodzi?  Prof. Krzysztof Roszkowski

8. 18.01.22 Na żywo: Wybrane problemy etyczne końca życia – czy jest tu miejsce na naukę? Prof. Małgorzata Krajnik

9 . 25.01.22  Powtórka webinaru: Rodzaje badań naukowych – ich zalety i ograniczenia Dr Krzysztof Szwed