Studia doktoranckie

85-067 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 13-15

tel. 52 585-34-41

Collegium Medicum UMK Collegium Medicum UMK Collegium Medicum UMK

Studia doktoranckie

Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Kurylak


Opis projektu badawczego na studiach doktoranckich Wydziału Nauk o Zdrowiu powinien zawierać:

  1. Podstawy teoretyczne uzasadniające podjęcie tematu
  2. Cel badań
  3. Proponowaną metodykę badań
  4. Oczekiwane wyniki
  5. Możliwość wykorzystania wyników

Sprawy ogólne


Stypendia

Od roku akademickiego 2017/2018 obowiązują nowe kryteria przyznawania ww. świadczeń. Formularze: Sprawozdanie z pracy naukowej oraz Kryteria oceny wniosków są takie same dla wszystkich typów stypendiów. Doktorant ubiegający się o więcej niż jedno świadczenie składa ww. dokumenty w jednym egzemplarzu.


Przedstawiciele doktorantów w komisjach


Praktyki