Studia doktoranckie

85-067 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 13-15

tel. 52 585-34-41

Collegium Medicum UMK Collegium Medicum UMK Collegium Medicum UMK

Studia doktoranckie

Kierownik: prof. dr hab. Andrzej Kurylak

Szkoła Doktorska Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu

Dotychczasowe studia doktoranckie (studia trzeciego stopnia) od roku akademickiego 2019/2020 zastąpiono kształceniem doktorantów w szkołach doktorskich. Szkoły są nowymi instytucjami powołanymi do życia w wyniku reformy szkolnictwa wyższego wprowadzanej przepisami nowej Ustawy  z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tzw. Ustawy 2.0.

Zapraszamy na stronę Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu: https://www.phd.umk.pl/amb/


Przedstawiciele doktorantów w komisjach


TERMINY OTWARCIA GENERATORA WNIOSKÓW DLA DOKTORANTÓW

– Generator wniosków o przyznanie stypendium socjalnego w roku akademickiego 2022/2023 w semestrze zimowym, będzie uruchomiony od 17 października 2022 r., od godz.10.00 do 19 lutego 2023 r., do godziny 23.00.

– Generator wniosków o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych będzie uruchomiony od 17 października 2022 r., do godz 10.00 do 30 czerwca 2023 r., do godz. 23.00.

– Generator wniosków o przyznanie zapomogi będzie uruchomiony od 17 października 2022 r od godz.10.00.

– Generator wniosków o przyznanie stypendium rektora dla doktorantów będzie uruchomiony od 17 października 2022 r. od godz. 10.00 do 4 listopada 2022 r. do godz.23.59.

Wydrukowane z systemu USOSweb wnioski o przyznanie stypendium: rektora, socjalne dla osób niepełnosprawnych należy składać w Dziekanacie WNoZ do 4 listopada 2022 r. w godzinach urzędowania dziekanatu.

Wydrukowane  z systemu USOSweb wnioski o przyznanie zapomogi należy składać do Działu Rekrutacji i Spraw Studenckich CM.


UWAGA– informujemy, że w dniach 10.10.2022 w godzinach od 8.30 do 9.30 oraz 11.10.2022 w godzinach od 13.00 do 14.30 zainteresowanych doktorantów zapraszamy do zapoznania się z opinią komisji stypendialnej dotyczącej stypendium doktoranckiego.


Konkursy IDUB

 Szczegółowe informacje >> (19 KB)

Sympozjum yEFIS

Have you submitted your abstract to the yEFIS symposium?

Hurry up, only 5 days left for the chance to present your research at the yEFIS 1st symposium this November!

Register now at https://yefis-symposium.org/registration-instructions

This first edition is bringing together young researchers:

 • For oral presentations, flash talks and poster presentations. You can submit your abstract until September 6th and apply for an EFIS/EJI travel award to assist with travel expenses.
 • With 4 confirmed keynote speakers: Prof. Kingston Mills (Trinity College Dublin, Ireland), Prof. Petra Bacher (Kiel University, Germany), Dr. Christian Schwartz (University Hospital Erlangen, Germany) and Prof. Carolyn King (University of Basel, Switzerland)
 • 5 interactive workshops:
  • Diverging Career Paths and Diversity of Success with panelists spanning academia, industry and many more.
  • Peer review with the European Journal of Immunology to cover insights in scientific publishing and the peer-review process.
  • Crafting Your Professional Narrative, with Dr. Inês P. Perpétuo (career consultant at Imperial College London)
  • Communicating Your Science to the World, with Dr. Elodie Chabrol (international director for Pint of Science and freelance science communicator)
  • Mental Health and Well Being, to equip you with a broad awareness and practical information for a better research environment.

Konkursy IDUB

Szczegółowe informacje >>


Ubezpieczenia OC i NNW

Collegium Medicum UMK informuje, iż podmioty lecznicze w rozumieniu ustawy z 15.04.2011 r. roku o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. 2021.poz.711), w których odbywają się przewidziane planem studiów zajęcia dydaktyczne, praktyki, staże lub inne zajęcia z elementami praktycznymi, wymagają od studentów posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Uczestnikom studiów doktoranckich zaleca się wykupienie dobrowolnego ubezpieczenia OC (Odpowiedzialność Cywilna) i NNW (Następstw Nieszczęśliwych Wypadków).

Osoby zainteresowane ubezpieczeniem  mogą wejść na stronę https://cm.mentor.pl/ zapoznać się z zakresem ubezpieczenia, następnie wypełnić formularz ubezpieczeniowy i opłacić składkę.