Studia doktoranckie

85-067 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 13-15

tel. 52 585-34-41

Collegium Medicum UMK Collegium Medicum UMK Collegium Medicum UMK

Stypendia

Sprawozdanie z pracy naukowej oraz Kryteria oceny wniosków są takie same dla wszystkich typów stypendiów. Doktorant ubiegający się o więcej niż jedno świadczenie składa ww. dokumenty w jednym egzemplarzu.