Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Stypendium projakościowe

Wnioski o stypendium projakościowe należy składać do dnia 30 września 2022 roku.

Stypendium projakościowe może być przyznane doktorantowi, który wyróżniał się osiągnięciami w pracy badawczej w poprzednim roku studiów.