Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 53
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 50
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Stypendium doktoranckie

Wnioski o stypendium doktoranckie należy składać do 30 września bieżącego roku.

Stypendium doktoranckie na II i kolejnych latach (w tym na przedłużeniu studiów) może być przyznane doktorantowi, który:

  1. terminowo realizuje program studiów doktoranckich;
  2. wykazuje się zaangażowaniem w:
    • prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych albo
    • realizacji badań naukowych prowadzonych przez jednostkę organizacyjną uczelni albo jednostkę naukową;
  3. w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie stypendium doktoranckiego wykazał się znaczącymi postępami w pracy naukowej i w przygotowaniu rozprawy doktorskiej.