Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Stypendium doktoranckie

Wnioski o stypendium doktoranckie należy składać do 30 września 2022 roku.

Stypendium doktoranckie  może być przyznane doktorantowi, który:

  1. terminowo realizuje program studiów doktoranckich;
  2. wykazuje się zaangażowaniem w:
    • prowadzeniu zajęć dydaktycznych w ramach praktyk zawodowych albo
    • realizacji badań naukowych prowadzonych przez jednostkę organizacyjną uczelni albo jednostkę naukową;
  3. w roku akademickim poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie stypendium doktoranckie wykazał się znaczącymi postępami w pracy naukowej i w przygotowaniu rozprawy doktorskiej.

Do wniosku o stypendium doktoranckie należy dołączyć:

Wnioski nieprawidłowo i niekompletnie wypełnione nie będą rozpatrywane, obowiązkiem doktoranta aplikującego o stypendium jest pełne udokumentowanie osiągnięć.