Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 53
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 50
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Stypendium w ramach pomocy materialnej doktorantom

Skład komisji stypendialnej WNoZ dla doktorantów:


Generator wniosków

Terminarz uruchomienia generatora wniosków o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów, socjalnego, specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomogi. (13 KB)


Dyżur Komisji Stypendialnej dla doktorantów WNoZ :

12.10.2018 r – godz. 8.00-14-00, sal 05 bud. A ul. Jagiellońska


Wnioski o stypendium dla najlepszego doktoranta należy składać do dnia 20 października 2018 r.

Stypendium dla najlepszych doktorantów może być przyznane doktorantowi na I roku studiów, który uzyskał 70 punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.

Stypendium dla najlepszych doktorantów na II i kolejnych latach (w tym na przedłużeniu studiów doktoranckich) może być przyznane doktorantowi, który uzyskał średnią z egzaminów objętych programem studiów doktoranckich, co najmniej 4,0, wykazał się postępami w pracy naukowej i przygotowaniu rozprawy doktorskiej oraz wykazał się szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej.

Wnioski o przyznanie stypendiów w ramach pomocy materialnej dla doktorantów składa się poprzez platformę USOSweb.