Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

UWAGA STUDENCI PIERWSZEGO ROKU – OBOWIĄZKOWE SZKOLENIE BIBLIOTECZNE

Informujemy, że Szkolenie biblioteczne zostanie otwarte 02 października 2023r. Na stronie Biblioteki Medycznej Collegium Medicum https://bm.cm.umk.pl/szkolenie-biblioteczne/  dostępny jest kurs wraz z testem. Przypominamy, że szkolenie on-line jest obowiązkowe dla studentów pierwszego roku I i II stopnia naszej Uczelni. Test dostępny będzie do 31 stycznia 2024 roku, dopiero po tym terminie zostanie wprowadzone zaliczenie do protokołów w systemie USOS.

Zasady przepisania zaliczenia szkolenia bibliotecznego:

Studenci I roku mogą zapisywać się i wypożyczać książki w Bibliotece Medycznej CM, zaraz po otrzymaniu legitymacji studenckiej, niezależnie od zaliczenia szkolenia bibliotecznego. 

Wszelkie pytania można kierować: