Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

UWAGA STUDENCI PIERWSZEGO ROKU – OBOWIĄZKOWE SZKOLENIE BIBLIOTECZNE

Biblioteka Medyczna Collegium Medicum informuje o obowiązku zaliczenia on-line szkolenia bibliotecznego przez studentów I roku Wydziału Nauk o Zdrowiu I oraz II stopnia w terminie od 2 listopada do 15 grudnia 2018 r.

Student zobowiązany jest do:

Kurs wraz z testem zamieszczony jest na stronie https://moodle.umk.pl/BM/

Poprawne rozwiązanie testu (uzyskanie min. 5 pkt.) jest podstawą zaliczenia szkolenia.

Zasady przepisania zaliczenia szkolenia bibliotecznego:

Wszelkie pytania można kierować: