Kontakt ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Organizacja kształcenia w okresie pandemii

Zarządzenie nr 61 Rektora UMK  z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 31 Rektora UMK z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie szczególnych zasad funkcjonowania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 w okresie od 1 marca do 30 czerwca 2022 r. (251 KB)

Zarządzenie nr 31 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie w sprawie szczególnych zasad funkcjonowania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 w okresie od 1 marca do 30 czerwca 2022 r. (273 KB)

Zarządzenie Nr 11 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie organizacji kształcenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu   (252 KB)

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego (246 KB)

Zarządzenie Nr 4 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie organizacji kształcenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu  (253 KB)

Zarządzenie Nr 3 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 4 stycznia 2022 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie organizacji kształcenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu  (252 KB)

Zarządzenie Nr 242 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie organizacji kształcenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (245 KB)

Zarządzenie Nr 237 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w zakresie organizacji kształcenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (252 KB)

Zarządzenie Nr 185 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 22 września 2021 r. w  sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w okresie od 1 października 2021 r. do 28 lutego 2022 r.

Załącznik do Zarządzenia nr 185 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 22 września 2021 r 

Zarządzenie Nr 186 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 22 września 2021 r w sprawie organizacji kształcenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w semestrze zimowym w roku akademickim 2021/2022

Zarządzenie Nr 160 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 czerwca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji kształcenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021 (250 KB)

Zarządzenie Nr 162 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie zasad powierzania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (264 KB)

Zarządzenie Nr 137 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w okresie od 7 do 30 czerwca 2021 r. (266 KB)

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 137 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu  (482 KB)

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 137 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu  (457 KB)

Zarządzenie Nr 118 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 28 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenie Nr 3 Rektora UMK z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021

Zarządzenie  Nr 77 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany trybu zajęć prowadzonych stacjonarnie z wykorzystaniem infrastruktury Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zarządzenie Nr 67 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zmiany trybu zajęć prowadzonych stacjonarnie z wykorzystaniem infrastruktury Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu  (244 KB)

Zarządzenie Nr 60 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 15 marca 2021 r.  w sprawie dodatkowego terminu przeprowadzenia egzaminów w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 (251 KB)

Zarządzenie Nr 51 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w okresie od 1 marca do 30 czerwca 2021 r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (252 KB)

Zarządzenie Nr 3 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie organizacji kształcenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021

Zarządzenie Nr 270 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie zawieszenia zajęć praktycznych prowadzonych na terenie Uniwersytetu

Zarządzenie Nr 269 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 18 grudnia 2020 r. zmieniające zarządzenie Nr 178 Rektora UMK z dnia 8 września 2020 r. w sprawie organizacji kształcenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021

Zarządzenie Nr 257 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 2o listopada 2020 r. w sprawie organizacji roku akademickiego 2020/2021 

Zarządzenie Nr 245 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie zawieszenia zajęć praktycznych prowadzonych na terenie Uniwersytetu

Informacja Władz Dziekańskich z dnia 3. 11.2020 r.  – zmiany w programach studiów (968 KB)

Informacja Władz Dziekańskich z dnia 3. 11.2020 r.  – przywrócenie zajęć realizowanych w CSM 

Zarządzenie nr 236 Rektora UMK z dnia 30.10.2020 r. w sprawie zawieszenia zajęć praktycznych prowadzonych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Informacja Władz Dziekańskich z dnia 27.10.2020 r.  – zawieszenie zajęć realizowanych w formie tradycyjnej  

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Nauki z dnia 23.10. 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, fizjoterapeuty i ratownika medycznego  (259 KB)

Zarządzenie Nr 231 z dnia 23.10.20202 r.  zmieniające zarządzenie Nr 228 Rektora UMK z dnia 19 października 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na obszarze czerwonym (255 KB)

Zarządzenie Nr 228  Rektora UMK z dnia 19.10. 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności UMK na obszarze czerwonym  

Pismo Kolegium Dziekańskiego WNoZ z dnia 15. 09. 2020 r.  – zajęcia dydaktyczne (2,50 MB)

Zarządzenie Nr 188 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 15 września 2020 r. w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności UMK (264 KB)

Komunikat Władz Dziekańskich z dnia 10.10.2020 r  – zawieszenie zajęć klinicznych realizowanych w formie stacjonarnej (572 KB)

Zarządzenie Nr 178 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 8 września 2020 r. w sprawie organizacji kształcenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021

REALIZACJA ZAJĘĆ

Rok akademicki 2021/2022

 

Rok akademicki 2021/2021

UWAGA !

W oparciu 0  Zarządzenie nr 77 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 8 kwietnia 2021 r.  oraz Zarządzenie nr 3 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 19 stycznia 2021 r., od dnia 10.05.2021 r. na wszystkich kierunkach studiów WNoZ wznowiona zostaje tradycyjna forma zajęć praktycznych, które prowadzone były w tej formie przed dniem 10.04.2021 r.

Wykłady on line w roku akademickim 2021/2022 >> (273 KB)

Egzaminy i zaliczenia >> (273 KB)

Wytyczne epidemiologiczne>> (2,40 MB)

Lista obecności>> (22 KB)

Wykaz opiekunów>> (272 KB)

hospitacja zajęć (166 KB)

Link do formularza>>

Raport dotyczący zdalnego nauczania  – wersja Word (14 KB)

Raport dotyczący zdalnego nauczania  – wersja Excel (42 KB)

Informacja dotycząca raportowania zajęć >> (13 KB)

Lokalizacja izolatek>>  (10 KB)

Zasady realizacji zajęć klinicznych w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 >>  (40 KB)

Wykaz zajęć realizowanych w Centrum Symulacji Medycznych >> (691 KB)

Wytyczne dotyczące wykonywania badań diagnostycznych na obecność wirusa SARS-CoV-2 u studentów kierujących się na praktyki w szpitalach uniwersyteckich >>  (14 KB)

Komunikat dotyczący wymazów przed realizacją zajęć klinicznych >> (14 KB)

Instrukcja dla pracowników Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dotycząca zasad odbywania kwarantanny lub izolacji >>

Instrukcja dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dotycząca zasad postępowania w przypadku podejrzenia lub zakażenia koronawirusem >>

WYKŁADY KURSOWE (DO WYBORU) w roku akademickim 2022/2023

W roku akademickim 2022/2023 wykłady kursowe na WNoZ będą się odbywały zdalnie, w trybie offline (asynchronicznie) za pośrednictwem Microsoft Teams. Zgodnie z planami studiów w roku akademickim 2022/2023 każdy student zobowiązany jest do zrealizowania:

na studiach I stopnia:

na studiach II stopnia:

na studiach jednolitych magisterskich:

Lista wykładów kursowych wraz z kodami dostępu  dostępna będzie w terminie późniejszym

 

ZASADY KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW SPORTOWYCH

SZKOLENIA DLA PRACOWNIKÓW UMK – ZDALNE NAUCZANIE

 

Dostępnie kursy:

 

Aby rozpocząć korzystanie z kursu należy:

 

Wykaz haseł dla Wydziału Nauk o Zdrowiu (Collegium Medicum w Bydgoszczy):

https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=587

Hasło: MPwNOZ

 

https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=588

Hasło: BBBwNOZ

 

  https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=591

 Hasło: PAwNOZ

 

https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=589

Hasło: MKZwNOZ

 

https://moodle.umk.pl/course/view.php?id=592

Hasło: MTwNOZ

 

Szkolenia zaawansowane” w zakresie umiejętności prowadzenia zajęć zdalnych >> (14 KB)