Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Kurs dokształcający w zakresie praktycznej fizjoterapii w sporcie

Celem kursu jest pogłębienie wiedzy na temat diagnostyki, leczenia, rehabilitacji oraz profilaktyki urazów sportowych. Ponadto kurs obejmuje zagadnienia dotyczące wskazań i przeciwwskazań do stosowania poszczególnych metod fizjoterapeutycznych oraz umiejętność ich doboru i wykorzystania w urazach sportowych.

 Typ kursu dokształcającego  medyczny
 Czas trwania  50 godz.
 Kierownik kursu  dr hab. n. o zdr. Paweł Zalewski
 Koszt kursu  1000 zł

PROGRAM KURSU (1,65 MB)

PLAN KURSU (401 KB)

Rekrutacja

 Termin rozpoczęcia kursu  po zebraniu minimalnej liczby uczestników
 Adresaci kursu  mgr fizjoterapii, lic. fizjoterapii, lekarz medycyny, tech. fizjoterapii
 Warunki kwalifikacji  na podstawie złożonych dokumentów
 Termin składania dokumentów  rekrutacja ciągła
 Miejsce składania dokumentów Katedra Higieny, Epidemiologii, Ergonomii i Kształcenia Podyplomowego
Collegium Medicum UMK
ul. M. Curie Skłodowskiej 9
85-094 Bydgoszcz

Wymagane dokumenty:

Inne dokumenty wymagane od kandydata:

Dodatkowe informacje dla kandydata:

Kontakt

Katedra Higieny, Epidemiologii, Ergonomii i Kształcenia Podyplomowego
Collegium Medicum UMK
ul. M. Curie Skłodowskiej 9
85-094 Bydgoszcz
tel. (+48) 52 585-39-61, (+48) 52 585-36-16
i.cedrociborska@cm.umk.pl