Kontaktul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Kurs dokształcający w zakresie analizy i diagnostyki radiologicznej narządu ruchu

Celem kursu jest zapoznanie się z analizą oraz diagnostyką badań obrazowych narządu ruchu. Kurs obejmuje zagadnienia zarówno anatomii rentgenowskiej, jak i patologii obrazów radiologicznych.

 Typ kursu dokształcającego  medyczny
 Czas trwania  24 godz.
 Kierownik kursu  dr n. med. Marta Dura
 Koszt kursu  800 zł

PROGRAM KURSU (1,58 MB)

PLAN KURSU (288 KB)

Rekrutacja

 Termin rozpoczęcia kursu  po zebraniu minimalnej liczby uczestników
 Adresaci kursu  mgr fizjoterapii, lic. fizjoterapii, lekarz medycyny, tech. fizjoterapii
 Warunki kwalifikacji  na podstawie złożonych dokumentów
 Termin składania dokumentów   rekrutacja ciągła
 Miejsce składania dokumentów Katedra Higieny, Epidemiologii, Ergonomii i Kształcenia Podyplomowego
Collegium Medicum UMK
ul. M. Curie Skłodowskiej 9
85-094 Bydgoszcz

Wymagane dokumenty:

Inne dokumenty wymagane od kandydata:

Dodatkowe informacje dla kandydata:

Kontakt

Katedra Higieny, Epidemiologii, Ergonomii i Kształcenia Podyplomowego
Collegium Medicum UMK
ul. M. Curie Skłodowskiej 9
85-094 Bydgoszcz
tel. (+48) 52 585-39-61, (+48) 52 585-36-16
i.cedrociborska@cm.umk.pl