ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Ogłoszenia

Delegacje

Obowiązkiem pracownika jest udokumentowanie kosztów podróży służbowej na obszarze kraju. Obowiązek ten polega na dołączeniu do druku delegacji biletów i rachunków potwierdzających poszczególne wydatki.

  1. Jeżeli uzyskanie dokumentu (rachunku) nie będzie możliwe, pracownik powinien złożyć pisemne oświadczenie o dokonanych wydatkach i przyczynach braku jego udokumentowania.
  2. Obowiązkiem pracownika (studenta) jest rozliczenie kosztów podróży w ciągu 14 dni od dnia zakończenia podróży.
Dane do faktury: 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 
ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
NIP 879 017 72 91

UWAGA:

Zarządzenie nr 57 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 17.05.2013r. w sprawie zasad rozliczania kosztów związanych z krajowymi podróżami służbowymi pracowników oraz osób niebędących pracownikami Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Zarządzenie obowiązujące do 02.11.2015r.:
Zarządzenie nr 98 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 26.09.2008r. w sprawie używania do celów służbowych samochodów osobowych, niebędących własnością Uniwersytetu 
 
Zarządzenie obowiązujące od 02.11.2015r.:
Zarządzenie nr 129 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 5 października 2015r. w sprawie używania do celów służbiowych samochodów osobowych, niebędących własnością Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu