ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Pracownicy dydaktyczni Wydziału Nauk o Zdrowiu

mgr Aleksandra Modlińska
asystent
Katedra Fizjologii Wysiłku Fizycznego i Anatomii Funkcjonalnej

e-mail: aleksandra.modlinska@cm.umk.pl

koordynator Kierunków: Fizjoterapia I, II rok, Physiotherapy I rok; dyżury: wtorek 8:00-12:00, czwartek 8:00-12:00
Zobacz profil w Bazie Wiedzy