ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Pracownicy dydaktyczni Wydziału Nauk o Zdrowiu

dr Ewa Kitschke
adiunkt
Katedra Rehabilitacji

tel.: +48 52 585 4562
e-mail: ewa.kitschke@cm.umk.pl
ORCID: 0000-0003-4963-658X

Zobacz profil w Bazie Wiedzy