ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Pracownicy dydaktyczni Wydziału Nauk o Zdrowiu

mgr inż. Ewa Szczepańska
zastępca kierownika
Dziekanat, Administracja WNoZ

tel.: +48 52 585 3437
e-mail: ewa.szczepanska@cm.umk.pl


Zobacz profil w Bazie Wiedzy