ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Pracownicy dydaktyczni Wydziału Nauk o Zdrowiu

mgr Maja Bandura-Sroka
asystent
Katedra Perinatologii, Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej

e-mail: maja.bandura@cm.umk.pl


Zobacz profil w Bazie Wiedzy