ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Pracownicy dydaktyczni Wydziału Nauk o Zdrowiu

dr Martyna Stankiewicz
adiunkt
Katedra Perinatologii, Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej

e-mail: martyna.stankiewicz@cm.umk.pl
www: http://www.wnoz.cm.umk.pl/katpoloz/
ORCID: 0000-0001-5429-8517

Zainteresowania:
1. perinatologia i diagnostyka matczyno- płodowa
2. ginekologia onkologiczna i profilaktyka nowotworów żeńskich narządów płciowych
3. diagnostyka, terapia i rehabilitacja uroginekologiczna
4. endokrynologia ginekologiczna, andrologia i rozrodczość
5. seksuologia i psychoseksuologia

Terminy konsultacji:
W związku z pandemią SARS-CoV-2/COVID-19, kontakt z dr Martyną Stankiewicz via e-mail

Zobacz profil w Bazie Wiedzy