ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Pracownicy dydaktyczni Wydziału Nauk o Zdrowiu

dr Agnieszka Dombrowska-Pali
adiunkt
Katedra Perinatologii, Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej

e-mail: agnieszka.pali@cm.umk.pl
www: https://www.wnoz.cm.umk.pl/katpoloz/
ORCID: 0000-0003-0785-8977

Zainteresowania:
1. Poradnictwo laktacyjne
2. Położnictwo i pielęgniarstwo położnicze
3. Perinatologia
4. Neonatologia i pielęgniarstwo neonatologiczne
5. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia


Terminy konsultacji:
W związku z pandemią SARS-CoV-2/COVID-19, kontakt z mgr Agnieszką Dombrowską-Pali via e-mail

Zobacz profil w Bazie Wiedzy