Katedra Perinatologii, Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej

ul. Łukasiewicza 1, 85-821 Bydgoszcz

tel. 52 585-59-03
katpoloz@cm.umk.pl

budynek dydaktyczny Collegium Medicum UMK

Katedra Perinatologii, Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej

p.o. Kierownika Katedry: dr Maciej W. Socha
p.o. Kierownika Katedry: dr Maciej W. Socha

W skład Katedry Perinatologii, Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej wchodzi:

  • Zakład Medycyny Rozrodu i Andrologii

 

Przy Katedrze działa Studenckie Koło Naukowe Perinatologii, Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej.

Opiekunem SKN jest p.o. Kierownika Katedry dr n. med. Maciej W. Socha, adiunkt, a młodszym opiekunem asystent lek. Aleksandra Kunicka.

Przewodniczącą SKN jest Paulina Oelberg-Licznerska.

Działalność Koła Naukowego Perinatologii, Ginekologii i Medycyny Rozrodu umożliwia studentom zapoznanie się z pracą kliniczną, uczestnicząc w dyżurach lekarskich a także w codziennej pracy na oddziale. Działalność umożliwi zaznajomienie się z tematyką perinatologii i medycyny rozrodu wykraczającą poza program studiów. W ramach działalności odbywają się spotkania ze specjalistami, którzy przybliżą ciekawą tematykę z najnowszych doniesień naukowych oraz podzielą się własnym doświadczeniem zawodowym. Członkowie Koła będą mogli uczestniczyć w działalności naukowej Kliniki poprzez czynny udział w pisaniu prac naukowych oraz w Ogólnopolskich Spotkaniach i Konferencjach.