Katedra Położnictwa

ul. Łukasiewicza 1, 85-821 Bydgoszcz

tel. 52 585-59-03
katpoloz@cm.umk.pl

budynek dydaktyczny Collegium Medicum UMK

Katedra Położnictwa

Kierownik Katedry: prof. dr hab. n. med. Mariusz Dubiel
Kierownik Katedry: prof. dr hab. n. med. Mariusz Dubiel

 

W skład Katedry Położnictwa wchodzi: