Katedra Perinatologii, Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej

ul. Łukasiewicza 1, 85-821 Bydgoszcz

tel. 52 585-59-03
katpoloz@cm.umk.pl

budynek dydaktyczny Collegium Medicum UMK

Katedra Perinatologii, Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej

P.o. Kierownika - dr Maciej W. Socha

mgr Małgorzata Bannach
lek. Piotr Bernard
dr hab. Dariusz Borowski, prof. UMK
dr Agnieszka Dombrowska-Pali
dr Grażyna Gebuza
dr Małgorzata Gierszewska
dr Anita Kazdepka-Ziemińska
dr Marzena Kaźmierczak
lek. Aleksandra Kunicka
lek. Izabela Latoch
dr Estera Mieczkowska
dr Maciej W. Socha
dr Martyna Stankiewicz
dr Jolanta Zegarska