Katedra Położnictwa

ul. Łukasiewicza 1, 85-821 Bydgoszcz

tel. 52 585-59-03
katpoloz@cm.umk.pl

budynek dydaktyczny Collegium Medicum UMK

Katedra Położnictwa


dr Szymon Bednarek
dr hab. Dariusz Borowski, prof. UMK
prof. dr hab. Mariusz Dubiel
dr Jacek Fórmaniak
lek. Izabela Latoch
dr hab. Grzegorz Ludwikowski
lek. Bartłomiej Myszkowski
lek. Izabela Zielińska