Katedra Położnictwa

ul. Łukasiewicza 1, 85-821 Bydgoszcz

tel. 52 585-59-03
katpoloz@cm.umk.pl

budynek dydaktyczny Collegium Medicum UMK

Katedra Położnictwa


dr hab. Dariusz Borowski, prof. UMK
prof. dr hab. Mariusz Dubiel
dr Jacek Fórmaniak
dr Jarosław Lach
lek. Izabela Latoch
dr hab. Grzegorz Ludwikowski
lek. Bartłomiej Myszkowski
lek. Karol Siwek
lek. Izabela Zielińska