Katedra Perinatologii, Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej

ul. Łukasiewicza 1, 85-821 Bydgoszcz

tel. 52 585-59-03
katpoloz@cm.umk.pl

budynek dydaktyczny Collegium Medicum UMK

Działalność naukowa

Katedra Perinatologii, Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej prowadzi działalność naukowo- badawczą w zakresie:

– położnictwa i perinatologii,

– diagnostyki i terapii matczyno- płodowej i neonatologii,

– ginekologii, ginekologii onkologicznej i uroginekologii,

– andrologii, rozrodczości i endokrynologii płodności,

– seksuologii, psychoseksuologii i patologii współżycia.