Katedra Perinatologii, Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej

ul. Łukasiewicza 1, 85-821 Bydgoszcz

tel. 52 585-59-03
katpoloz@cm.umk.pl

budynek dydaktyczny Collegium Medicum UMK

Działalność dydaktyczna

Katedra Perinatologii, Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej prowadzi działalność dydaktyczną w zakresie:

– położnictwa, perinatologii i diagnostyki matczyno- płodowej oraz neonatologii,

– pielęgniarstwa położniczego i fizjoterapii perinatalnej,

– ginekologii, ginekologii onkologicznej i uroginekologii,

– pielęgniarstwa ginekologicznego i fizjoterapii uroginekologicznej,

– andrologii, rozrodczości i endokrynologii płodności,

– pielęgniarstwa i opieki w zakresie zdrowia reprodukcyjnego,

– seksuologii, psychoseksuologii i patologii współżycia,

– pielęgniarstwa i opieki w zakresie zdrowia seksualnego i patologii więzi międzyludzkich,

– balneologii i medycyny fizykalnej w zakresie położnictwa i ginekologii.