ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Pracownicy dydaktyczni Wydziału Nauk o Zdrowiu

dr Justyna Cwajda-Białasik
adiunkt
Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego

tel.: +48 52 585 5821
e-mail: jcwajda-bialasik@cm.umk.pl
ORCID: 0000-0003-2382-1496

Terminy konsultacji:
Dyżur
ŚRODA 15.00-17.00, ul. Łukasiewicza 1, pok. 58

Zobacz profil w Bazie Wiedzy