ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Pracownicy dydaktyczni Wydziału Nauk o Zdrowiu

prof. dr hab. Sławomir Jeka
profesor
Katedra Reumatologii Układowych Chorób Tkanki Łącznej

tel.: +48 52 365 55 20
e-mail: slawomir.jeka@cm.umk.pl
ORCID: 0000-0003-2766-8046

Zobacz profil w Bazie Wiedzy