ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Pracownicy dydaktyczni Wydziału Nauk o Zdrowiu

dr Kosma Kołodziej
asystent
Katedra Chorób Wieku Rozwojowego

e-mail: kosmakolodziej@cm.umk.pl
ORCID: 0000-0003-0785-3172

Terminy konsultacji:
Konsultacje odbywają się po uprzednim ustaleniu terminu spotkania drogą elektroniczną
Zobacz profil w Bazie Wiedzy