ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Pracownicy dydaktyczni Wydziału Nauk o Zdrowiu

dr hab. Zofia Wyszkowska, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Ekonomiki Zdrowia

tel.: +48 52 585 54 08
e-mail: zofia.wyszkowska@cm.umk.pl
ORCID: 0000-0002-0919-2251

Terminy konsultacji:
Poniedziałki, g. 8.30-10.00.

Zobacz profil w Bazie Wiedzy