ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Pracownicy dydaktyczni Wydziału Nauk o Zdrowiu

mgr Adrianna Szczerba
asystent
Katedra Medycyny Ratunkowej

e-mail: adrianna.czajkowska@cm.umk.pl
ORCID: 0000-0003-3912-7597

Zainteresowania:
1. Zarządzanie w wypadkach masowych i katastrofach.
2. Kynologia ratownicza.
3. Ratownictwo specjalistyczne.

Terminy konsultacji:
Wtorki
11:00-13:00
Po wcześniejszym kontakcie mailowym.

Zobacz profil w Bazie Wiedzy