ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Pracownicy dydaktyczni Wydziału Nauk o Zdrowiu

dr hab. Wojciech Ślusarczyk, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Perinatologii, Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej

tel.: +48 52 585 3674
e-mail: wojciech.slusarczyk@cm.umk.pl
ORCID: 0000-0002-0517-5518

Zainteresowania:
Dr n. hum. w zakr. historii. Absolwent Wydz. Hum. UKW w Bydgoszczy. P.o. kier. Zakładu Historii Medycyny i Pielęgniarstwa CM UMK, kier. Działu Historii Medycyny i Farmacji Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy; kustosz dyplomowany. Specjalizacja: historia aptekarstwa. Autor i współautor 6 monografii z tego zakresu. Współred. serii pt. Czystość i brud. Opiekun Studenckiego Koła Naukowego przy Zakładzie. Członek PTFarm., BTN, SHS, SMP oraz Rady Muzeum im. J. Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach.

Terminy konsultacji:
Środy 9.30-11.30

Zobacz profil w Bazie Wiedzy