ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Pracownicy dydaktyczni Wydziału Nauk o Zdrowiu

dr Julia Umińska
adiunkt
Katedra Geriatrii

e-mail: julia.uminska@cm.umk.pl
ORCID: 0000-0003-2309-2369

Terminy konsultacji:
Czwartki 11:00-12:00
Klinika Kardiologii, Gabinet Lekarski - Opisownia

Zobacz profil w Bazie Wiedzy