ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Pracownicy dydaktyczni Wydziału Nauk o Zdrowiu

mgr Katarzyna Bartoszewska
kierownik
Dziekanat, Administracja WNoZ

tel.: +48 52 585 3330
e-mail: katarzyna.bartoszewska@cm.umk.pl


Zobacz profil w Bazie Wiedzy