ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Pracownicy dydaktyczni Wydziału Nauk o Zdrowiu

dr hab. Iwona Głowacka-Mrotek, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Rehabilitacji

e-mail: iwona.glowacka@cm.umk.pl
ORCID: 0000-0001-8572-2835

Zainteresowania:
Rehabilitacja pacjentów leczonych z powodu nowotworów przewodu pokarmowego.
Rehabilitacja pacjentów leczonych z powodu raka piersi.
Badanie jakości życia chorych leczonych z powodu nowotworów przewodu pokarmowego.
Badanie jakości życia chorych leczonych z powodu nowotworu piersi.
Ocena powrotu do sprawności chorych leczonych onkologicznie w zależności od zastosowanych technik operacyjnych.
Prehabilitacja chorych operowanych z powodu nowotworów przewodu pokarmowego.


Zobacz profil w Bazie Wiedzy