ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Pracownicy dydaktyczni Wydziału Nauk o Zdrowiu

dr Aleksandra Popow
asystent
Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego

tel.: +48 52 585 5821
e-mail: aleksandra.popow@cm.umk.pl
ORCID: 0000-0003-1569-5653

Terminy konsultacji:
Dyżur w środę od 15.30 do 16.30 , ul. Łukasiewicza 1, 85-821 Bydgoszcz, II piętro, pokój 58

e-mail: aleksandra.popow@cm.umk.pl

Zobacz profil w Bazie Wiedzy