ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Pracownicy dydaktyczni Wydziału Nauk o Zdrowiu

dr Kamila Faleńczyk
adiunkt
Katedra Pielęgniarstwa Zachowawczego

tel.: +48 52 585 5813
e-mail: kamila.falenczyk@cm.umk.pl
ORCID: 0000-0002-2317-7752

Terminy konsultacji: Konsultacje odbywają się po uprzednim ustaleniu terminu spotkania drogą elektroniczną
Zobacz profil w Bazie Wiedzy