ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Pracownicy dydaktyczni Wydziału Nauk o Zdrowiu

dr Katarzyna Mądra-Gackowska
adiunkt
Katedra Geriatrii

e-mail: katarzyna.madra@cm.umk.pl
ORCID: 0000-0003-1208-0290

Terminy konsultacji:
Czwartki 16.00 - 17.00.

Klinika Geriatrii ,Uniwersyteckie Centrum Kliniczne,
segment D, II piętro, pokój 2.123

Zobacz profil w Bazie Wiedzy