ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Pracownicy dydaktyczni Wydziału Nauk o Zdrowiu

dr Oliwia McFarlane
adiunkt
Katedra Nauk Społecznych i Medycznych

e-mail: oliwia.mcfarlane@cm.umk.pl
ORCID: 0000-0003-2429-7382

Terminy konsultacji:
Online: oliwia.mcfarlane@cm.umk.pl
Stacjonarnie po uprzednim uzgodnieniu e-mailowym

Zobacz profil w Bazie Wiedzy