ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Pracownicy dydaktyczni Wydziału Nauk o Zdrowiu

dr hab. Mariola Głowacka, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Podstaw Umiejętności Klinicznych i Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych

tel.: +48 52 585 5806
e-mail: mariolaglowacka@cm.umk.pl
www: https://www.cm.umk.pl/wydzialy/wydzial-nauk-o-zdrowiu.html
ORCID: 0000-0002-5734-116X

Zainteresowania:
1. Kształcenie przeddyplomowe i podyplomowe pielęgniarek w Polsce, Unii Europejskiej i na świecie
2.Jakość kształcenia pielęgniarek i procesy akredytacji w Polsce, Unii Europejskiej i na świecie
3. Kompetencje i role zawodowe pielęgniarek w Polsce, Unii Europejskiej i na świecie
4.Czynniki i aspekty długowieczności człowieka
5. Pielęgniarstwo geriatryczne

Terminy konsultacji:
poniedziałek 17.30-18.30 pok. 85 Łukasiewicza1 ( bardzo proszę o wcześniejsze potwierdzenie telefoniczne obecności studentów w czasie konsultacji dla usprawnienie ich przebiegu. nr tel. 723 678 817)

Zobacz profil w Bazie Wiedzy