ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Pracownicy dydaktyczni Wydziału Nauk o Zdrowiu

dr Jarosław Koza
adiunkt
Katedra Gastroenterologii i Zaburzeń Odżywiania

tel.: +48 52 371 49 12
e-mail: jaroslaw.koza@cm.umk.pl
ORCID: 0000-0001-7965-5154

Zobacz profil w Bazie Wiedzy