ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Pracownicy dydaktyczni Wydziału Nauk o Zdrowiu

mgr Marzena Komidzierska
asystent
Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego

tel.: +48 52 585 5816
e-mail: m.komidzierska@cm.umk.pl
ORCID: 0000-0001-7675-0148

Zobacz profil w Bazie Wiedzy