ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Pracownicy dydaktyczni Wydziału Nauk o Zdrowiu

dr Magdalena Weber-Rajek
adiunkt
Katedra Fizjoterapii

tel.: +48 52 585 3989
e-mail: m.weber@cm.umk.pl
ORCID: 0000-0002-3938-1571

Terminy konsultacji:
wtorek 10.00 - 11.00

Zobacz profil w Bazie Wiedzy