ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Pracownicy dydaktyczni Wydziału Nauk o Zdrowiu

dr hab. Magdalena Mackiewicz-Milewska, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Rehabilitacji

e-mail: magmami@cm.umk.pl
ORCID: 0000-0003-4450-2435

Zobacz profil w Bazie Wiedzy