ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Pracownicy dydaktyczni Wydziału Nauk o Zdrowiu

prof. dr hab. Maria Kłopocka
profesor
Katedra Gastroenterologii i Zaburzeń Odżywiania

tel.: +48 52 365 5107
e-mail: maria.klopocka@cm.umk.pl
ORCID: 0000-0003-2149-5826

Zobacz profil w Bazie Wiedzy