ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Pracownicy dydaktyczni Wydziału Nauk o Zdrowiu

dr Aneta Zreda-Pikies
asystent
Katedra Pielęgniarstwa Zachowawczego

tel.: +48 52 585 5827
e-mail: aneta.pikies@cm.umk.pl
ORCID: 0000-0002-3968-1478

Terminy konsultacji:
Konsultacje odbywają się po uprzednim ustaleniu terminu spotkania drogą elektroniczną
Zobacz profil w Bazie Wiedzy