ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Pracownicy dydaktyczni Wydziału Nauk o Zdrowiu

dr Grażyna Gebuza
adiunkt
Katedra Perinatologii, Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej

tel.: +48 52 585 5904
e-mail: grazyna.gebuza@cm.umk.pl
www: https://www.cm.umk.pl/wydzialy/wydzial-nauk-o-zdrowiu/jednostki-wydzialowe/katedra-poloznictwa/praco
ORCID: 0000-0001-9743-4267

Zainteresowania:
1. Położnictwo i pielęgniarstwo położnicze
2. Perinatologia
3. Neonatologia i pielęgniarstwo neonatologiczne
4. Poradnictwo laktacyjne
5. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia


Terminy konsultacji:
W związku z pandemią SARS-CoV-2/COVID-19, kontakt z dr Grażyną Gebuzą via e-mail

Zobacz profil w Bazie Wiedzy