ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Pracownicy dydaktyczni Wydziału Nauk o Zdrowiu

dr Danuta Ponczek
adiunkt
Katedra Podstaw Umiejętności Klinicznych i Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych

tel.: +48 52 585 5806
e-mail: danutaponczek@cm.umk.pl
ORCID: 0000-0003-4621-8569

Terminy konsultacji:
Konsultacje stacjonarne ul. Łukasiewicza 1, piętro 3, sala 85, środy godz. 17,00-18,00.

Proszę o wcześniejsze zgłoszenie chęci odbycia konsultacji na adres mailowy.

Konsultacje mailowe / Teams na bieżąco.

Zobacz profil w Bazie Wiedzy