ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Pracownicy dydaktyczni Wydziału Nauk o Zdrowiu

lek. Agnieszka Nowakowska-Arendt
asystent
Katedra Opieki Paliatywnej

e-mail: agnieszka.arendt@cm.umk.pl
ORCID: 0000-0003-4510-0067

Zobacz profil w Bazie Wiedzy