ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Pracownicy dydaktyczni Wydziału Nauk o Zdrowiu

dr Paulina Mościcka
adiunkt
Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego

tel.: +48 52 585 5821
e-mail: p.moscicka@cm.umk.pl
ORCID: 0000-0002-0128-5533

Terminy konsultacji:
Dyżur- środa od godziny 15 do 17
ul. Łukasiewicza 1
85-821 Bydgoszcz
II piętro, p. 58
p.moscicka@cm.umk.pl

Zobacz profil w Bazie Wiedzy