ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Pracownicy dydaktyczni Wydziału Nauk o Zdrowiu

prof. dr hab. Jakub Kałużny
profesor
Katedra Badania Narządów Zmysłów

tel.: +48 52 585 5408
e-mail: jakubkaluzny@cm.umk.pl
ORCID: 0000-0003-1908-2141

Zobacz profil w Bazie Wiedzy