ul. Jagiellońska 15, 85-067 Bydgoszcz
tel.: +48 52 585 34 50
+48 52 585 34 52
+48 52 585 34 53
fax: +48 52 585 34 51
e-mail: dziekwnoz@cm.umk.pl

Pracownicy dydaktyczni Wydziału Nauk o Zdrowiu

dr Małgorzata Leźnicka
adiunkt
Katedra Nauk Społecznych i Medycznych

tel.: +48 52 585 5408
e-mail: malgorzata.leznicka@cm.umk.pl
ORCID: 0000-0003-1208-7142

Zainteresowania:
zdrowie publiczne, polityka zdrowotna, organizacja ochrony zdrowia, pedagogika, edukacja zdrowotna

Terminy konsultacji:
Konsultacje odbywają się drogą elektroniczną: malgorzata.leznicka@cm.umk.pl
Stacjonarnie po wcześniejszym uzgodnieniu

Zobacz profil w Bazie Wiedzy